Scopul si obiectul de desfasurare al Fundatiei Aghora: -desfasurarea unor proiecte de depistare a copiilor cu inteligenta superioara la varsta prescolara -desfasurarea unor proiecte de depistare a copiilor cu tulburari de spectru autism, ADHD, hipoacuzie neuro-senzoriala la varste mici, incluzand copiii cu nevoi speciale, copiii cu dizabilitati( intarziere in dezvoltatea psihica, tulburari de spectru autism, ADHD, sindrom down, intarziere in dezvoltarea vorbirii, hipoacuzie neuro-senzoriala si cecitate) -desfasurarea unor cursuri de dezvoltare personala pentru copii in gradinite si scoli.

Art. 1. (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati in interes general sau in interesul unor colectivitati locale ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante. (2) Asociatiile si fundatiile constituite potrivit prezentei ordonante sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial. (3) Partidele politice, sindicatele si cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante. Art. 2. Prezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru: a) exercitarea dreptului la libera asociere; b) promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept; c) urmarirea realizarii unui interes general, local sau, dupa caz, de grup; d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse private si publice; e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial; f) respectarea ordinii publice.