latest blog

Ordonanta nr. 26 din 2000 cu privire la asociatii si fundatii.

  • 31may 2000

Art. 1. (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati in interes general sau in interesul unor colectivitati locale ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante. (2) Asociatiile si fundatiile constituite potrivit prezentei ordonante sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial. (3) Partidele politice, sindicatele si cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante. Art. 2. Prezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru: a) exercitarea dreptului la libera asociere; b) promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept; c) urmarirea realizarii unui interes general, local sau, dupa caz, de grup; d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse private si publice; e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial; f) respectarea ordinii publice.

Pot fi de interes si:

  • 21 ian 2016

Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004 HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan. Hotarare nr. 1059/2013 HG 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare de pe langa Oficiul Roman pentru Adoptii Legea 233/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei. Lege nr. 233/2011 Ordin nr. 550/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza carora se realizeaza potrivirea teoretica. Criterii pentru adoptii HG 233/2012 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne, precum si metodologia de autorizare a acestora. Hotarare nr. 233/2012 Legea 138/2011 pentru ratificarea Conventiei europene revizuite in materia adoptiei de copii, adoptata la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnata de Romania la Strasbourg la 4 martie 2009 HG 329/2010 privind unele masuri de eficientizare a activitatilor in domeniul adoptiei. Hotarare nr. 329/2010 HG nr. 1413/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii. Hota Legea adoptiei, legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata 2012 Codul Familiei, actualizat 2009 Rudenia. Rudenia fireasca, rudenia prin adoptie. Afinitate OUG nr. 102/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei Legea nr. 274/2004, legea privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii

latest

Linkuri utile documentatii

  • 21 Ian 2016
  • click pe shortcut

Legislatia in domeniu

Top page